Schulklassen

Schuljahr 16/17 (4a)

Klassenlehrer Herr Fankhauser
20 Schüler/innen (14 Mädchen, 6 Knaben)

1617 4a

Schuljahr 16/17 (4b)

Klassenlehrerin Frau Kugler
18 Schüler/innen (10 Mädchen, 8 Knaben)

1617 4b

Schuljahr 16/17 (2a)

Klassenlehrer Frau Solimando
18 Schüler/innen (12 Mädchen, 6 Knaben)

1617 2a

Schuljahr 16/17 (2b)

Klassenlehrer Herr Hiss
19 Schüler/innen (10 Mädchen, 9 Knaben)

1617 2b

Schuljahr 16/17 (1a)

Klassenlehrerin Frau Stierli
26 Schüler/innen (18 Mädchen, 8 Knaben)

1617 2b